Arter: Ørret.

Et perfekt lite fjellvann å ta med barna. I dette idylliske vannet biter ørreten villig. Den er ikke så stor, men du bør under normale forhold ganske lett kunne fange middag til familien.

Her er det fine teltplasser i myk lyng. Turen inn er ca 2,5 km på god sti med en del stigning om du følger skilting «S9 svarttjernstien» fra Peer Gyntvegen.

 Visste du...

Fjellvåk på Ørnkampen

De bratte hellerne på Ørnkampen er et yndet hekkeområde for rovfugl og spesielt Fjellvåken (Buteo lagopus) hekker der i gode smågnagerår.


Les mer..