Arter: Ørret.

To fine små tjern ved Peer Gyntvegen. Idyllisk. Fine teltplasser. Ørret av det noe småfalne slaget.