Arter: ørret.

Lett tilgjengelig vann langs «S9 Svarttjernstien» med stor men var ørret. Rekorden er over 2 kg.

 Visste du...

Fjellvåk på Ørnkampen

De bratte hellerne på Ørnkampen er et yndet hekkeområde for rovfugl og spesielt Fjellvåken (Buteo lagopus) hekker der i gode smågnagerår.


Les mer..