Arter: ørret.

Lett tilgjengelig vann langs «S9 Svarttjernstien» med stor men var ørret. Rekorden er over 2 kg.

 Visste du...