Holtjønnlon

Arter: Ørret og røye

Arter: Ørret og røye

Fint skogstjern med ørret og røye. Ligger rett ved vegen mot Bennsjøen. Nøkkel til bommen kan lånes på Skeistua seterkafe.