Skeikampen Alpinsenter er stengt for sesongen

Skeikampen Alpinsenter holder stengt på grunn av fare for spredning av koronaviruset (Covid-19).

24.03.20 vedtok Regjeringen å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/).

Skeikampen Alpinsenter har et stort antall gjester pr. helg i vintersesongen som oppholder seg i heiser og serveringssteder i og rundt anlegget. Gausdal kommune mener med henvisning til nasjonale pålegg om å redusere smittefare at å samle så mange mennesker ikke er forsvarlig.

Gausdal kommune har i tråd med dette besluttet å forlenge pålegget om å stenge Skeikampen Alpinsenter fram til og med 13. april 2020. Pålegget er hjemlet i smittevernlovens § 1-1.

Dette betyr dermed at Skeikampen Alpinsenter stenger for denne sesongen.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre gjester. I en slik situasjon er det viktig at vi alle følger helsemyndighetes råd og anbefalinger. Skeikampen Alpinsenter tar inn over oss den alvorlige situasjonen som dette medfører for det norske folk, og ønsker å bidra til at antall smittede ikke eskalerer ytterligere i Norge.

Refusjon av heiskort:

Vi oppfordrer våre gjester til å ta kontakt med sine reiseforsikringsselskaper.

Siste nytt

14.03.2020:
Skeikampen Pluss har revurdert beslutning om kjøring av skiløyper. Med det at Gausdal Kommune henstiller hyttefolket til ikke å reise på hytta vil vi imøtegå dette ved å stoppe kjøringa av langrennsløyper fra om med lørdag 14. mars. Dette for å avhjelpe en økende smitterisiko ved økt besøk på fjellet.

Vi oppdaterer denne siden forløpende dersom det kommer ny informasjon.