Ledige stillinger hos Skeikampen Snowsports Academy

Skeikampen Snowsports Academy søker skinstruktører og medarbeidere til skiutleie/verksted.

Vi gleder oss til en ny vinter på fjellet og trenger flere positive medarbeidere som elsker snø! Akkurat nå søker vi både skiinstruktører og medarbeidere til sportsbutikken og skiutleie/verksted.

SKEIKAMPEN SNOWSPORTS ACADEMY – INSTRUKTØRER I ALPINT, SNOWBOARD OG LANGRENN

Til vinteren 21/22 søker vi ski-, snowboard- og langrenns-entusiaster som brenner for å jobbe med våre gjester ute i bakken. Vi søker deg som vil være en del av den spennende utviklingen på Skeikampen framover.

Du som søker må være glad i et aktivt liv ute i snøen, du skal være positiv og ha et godt humør. Søkere skal også ha evnen å kommunisere godt med både barn og voksne samt være kreative, engasjerte og initiativrike.

KRAV

 • En genuin interesse for ski/snowboard
 • Skal kunne jobbe selvstendig
 • Mulighet for å jobbe fleksibelt ettersom skiskolen er åpen 7 dager i uken, helge- og feriejobb.
 • Snakke og forstå et skandinavisk språk samt engelsk.

ERFARING

 • Skiskole utdanning fra NIG, DNS, SLAO eller liknende.
 • Tidligere erfaringer fra bransjen og håndtering av gjester/kunder.

VI TILBYR

 • 50-80% sesongs stilling, kan tilpasses søkeres ønske.
 • Muligheter å jobbe i andre avdelinger (skiutleie og heis)
 • Interne kurs/clinics
 • Lønn etter avtale.
 • Sesongkort i Skeikampen
 • Rabatter hos våre samarbeidspartnere.

OPPGAVER

 • Sette gjesten i fokus og sørge for å alltid levere en førsteklasses opplevelse til de som kjøpt tjenester av skiskolen.
 • Undervise gruppe- og privatleksjoner på varierende nivåer og alder.
 • Stadig forbedre sine egne ferdigheter ved å delta på møter og clinics.
 • Fungere som en PR-representant for Skeikampen, både på og utenfor jobben.

Vil du være en del av et ivrig arbeidsteam som elsker snø? Da sender du oss en søknad.

Søknad og CV sendes til: skiskole@olavthon.no

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Morgan på Morgan.lewis@olavthon.no

 

MEDARBEIDER TIL SPORTSBUTIKK OG SKIUTLEIER/SKIVERKSTEDER

Til vinteren 21/22 søker vi medarbeidere til vår sportsbutikk, skiutleier og skiverksteder som brenner for å jobbe med snøsport. Vi søker etter personer som elsker snø, er positive, kan håndtere mange oppgaver i en hektisk hverdag, samt er en team player.

KRAV

 • Genuin interesse for ski/snowboard
 • Selvmotivert og en evne å multitaske
 • Mulighet for å jobbe fleksibelt; Skei ski & bike er åpen 7 dager i uken, helge- og feriejobb.
 • Et skandinavisk språk samt engelsk.

ERFARING

 • Tidligere erfaringer fra sportsbransjen.
 • Tidligere erfaringer med jobb som er relatert til håndtering av gjester/kunder.
 • Tidligere erfaring fra skiverksted.

VI TILBYR

 • 50-80% sesongs stilling, kan tilpasses søkeres ønske.
 • Interne kurs/clinics
 • Lønn etter avtale.
 • Sesongkort i Skeikampen.
 • Gode rabatter i våre butikker.
 • Rabatter hos våre samarbeidspartnere.

OPPGAVER - daglig drift av butikk/skiutleie

 • Skape gode handleopplevelser for gjestene.
 • Holde deg oppdatert på produkter og trender
 • Pakke opp og fylle på varer i butikken.
 • Vareeksponering
 • Kassearbeid
 • Sørge for at butikk og skiutleie til enhver tid fremstår ren og ryddig.

Vil du være en del av et ivrige arbeidsteam som elsker snø? Da sender du oss en Søknad.

Søknad og CV sendes til: skeikampen.skiutleie@thonhotels.no

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Morgan på Morgan.lewis@olavthon.no

 

SKEIKAMPEN SNOWSPORTS ACADEMY - INSTRUCTORS IN ALPINE, SNOWBOARD AND CROSS COUNTRY

For the winter of 21/22, we are looking for ski, snowboard and cross-country enthusiasts who are passionate about working with our guests out on the slopes. We are looking for you who will be part of the exciting development of Skeikampen in the future.

You who apply must love an active life out in the snow, you must be positive and have a good mood. Applicants must also have the ability to communicate well with both children and adults as well as be creative, committed and enterprising.

REQUIREMENTS

 • A genuine interest in skiing / snowboarding
 • Must be able to work independently
 • Opportunity to work flexibly as the ski school is open 7 days a week, weekend and holiday work.
 • Speak and understand a Scandinavian language as well as English.

EXPERIENCE

 • Ski school education from NIG, DNS, SLAO or similar.
 • Previous experience from the industry and handling of guests / customers.

WE OFFER

 • 50-80% seasonal position, can be adapted to applicants' wishes.
 • Opportunities to work in other departments (Ski rental and lift)
 • Internal courses / clinics
 • Salary by agreement.
 • Season tickets in skeikampen .
 • Discounts at our partners.

TASKS

 • Put the guest in focus and make sure to always deliver a first-class experience to those who have purchased services from the ski school.
 • Teach group and private lessons at varying levels and ages.
 • Constantly improve their own skills by attending meetings and clinics.
 • Act as a PR representative for Skeikampen , both on and off the job.

Do you want to be part of an avid work team that loves snow? Then you send us an application.

Application and CV are sent to:  skiskole@olavthon.no

If you want more information, contact Morgan at Morgan.lewis@olavthon.no

 

EMPLOYEES FOR SPORTS STORE AND SKI RENTALS / SKI WORKSHOPS

For the winter of 21/22, we are looking for employees for our sports shop, ski rental and ski workshops who are passionate about working with snowsports. We are looking for people who love snow, are positive, can handle many tasks in a hectic everyday life, and are a team player.

REQUIREMENTS

 • Genuine interest in skiing / snowboarding
 • Self-motivated and an ability to multitask
 • Opportunity to work flexibly; Skei ski & bike is open 7 days a week, weekend and holiday work.
 • A Scandinavian language and English.

EXPERIENCE

 • Previous experience from the sports industry.
 • Previous experience with work related to handling guests / customers.
 • Previous experience from ski workshop.

WE OFFER

 • 50-80% seasonal position, can be adapted to applicants' wishes.
 • Internal courses / clinics
 • Salary by agreement.
 • Season tickets in Skeikampen.
 • Good discounts in our store.
 • Discounts at our partners.

TASKS - daily operation of shop / skirental

 • Create good shopping experiences for guests.
 • Stay up to date on products and trends
 • Unpack and refill items in the store.
 • Product exposure
 • Checkout work
 • Ensure that the shop and ski rental appear clean and tidy at all times.

Do you want to be part of an avid work team that loves snow? Then you send us an application.

Application and CV should be sent to:  skeikampen.skiutleie@thonhotels.no

If you want more information, contact Morgan at Morgan.lewis@olavthon.no